Klaster Lubuskiej Sieci Innowacji

klaster

Jeśli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w Lubuskiej Sieci Innowacji prosimy o podanie następujących danych do nawiązania współpracy.

Uczestnictwo w klastrze Lubuska Sieć Innowacji jest bezpłatne.

* Wszystkie pola są wymagane.

1. Nazwa Przedsiębiorstwa: (wymagane)

2. Adres: (wymagane)

3. Osoba do kontaktu: (wymagane)

4. Funkcja: (wymagane)

5. Adres mailowy: (wymagane)

6. Telefon kontaktowy: (wymagane)

7. Wielkość przedsiębiorstwa: (wymagane)
MIKROMAŁEŚREDNIEDUŻE

8. Profil działalności: (wymagane)

9. Korzystaliśmy już ze środków Unijnych (projekty UE): (wymagane)
NIETAK

10. Wpisujemy się w Inteligentną Specjalizację Województwa Lubuskiego: (wymagane)
NIETAK, jaką? proszę zaznaczyć:


Zielona Gospodarka - EKOINNOWACJE (zalecane), w tym:
Technologie środowiskoweBiogospodarkaWysokozaawansowane usługi środowiskoweInne branże wspomagające


Innowacyjny przemysł - ZRÓZNOWAŻONY ROZWÓJ (zalecane), w tym:
Przemysł ICTPrzemysł metalowyPrzemysł motoryzacyjnyPrzemysł wydobywczy i energetycznyPrzemysł drzewny, meblarski i papierniczy


Zdrowie i jakość życia - EKO-ROZWÓJ (zalecane), w tym:
Technologie medyczneUsługi medyczneTurystykę zdrowotną


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu uczestnictwa w klastrze Lubuska Sieć Innowacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.):


Lubuska Sieć Innowacji to inicjatywa klastrowa Przedsiębiorców, Parków Technologicznych, Uczelni i Centrów Innowacji Województwa Lubuskiego.