„Nauka bez oGRANICzeń – wspólne zajęcia laboratoryjne dla uczniów z Polski i Niemiec“

Duis aute irure dolor in reprehenderit

O tym projekcie

 

 

Gorzów Wlkp., 02.10.2017 r.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

„Nauka bez oGRANICzeń – wspólne zajęcia laboratoryjne dla uczniów z Polski i Niemiec“
„GRENZENLOSES lernen – Gemeinsame Laborveranstaltungen für Schüler/-innen aus Deutschland und Polen“

W dniu 29 września 2017 roku Stowarzyszenie Lubuska Sieć Innowacji  Zakończyła realizację projektu „Nauka bez oGRANICzeń – wspólne zajęcia laboratoryjne dla uczniów z Polski i Niemiec“/„GRENZENLOSES lernen – Gemeinsame Laborveranstaltungen für Schüler/-innen aus Deutschland und Polen“.

 

W projekcie wzięło udział 128 uczniów z 5 szkół:

  • Zespół Szkół w BogdańcuZespół Szkół w Santoku
  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim
  • Szkoła we Wriezen (Niemcy)
  • Szkoła w Seelow (Niemcy).

 

Maksymalna całkowita planowana wartość projektu wynosiła 14 550 EURO, z czego kwota do 12 368 EURO zostanie dofinansowana w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA dla Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

 

Partnerem w projekcie było stowarzyszenie Evangelisches Johanniter-Gymnasium Wriezen.

 

W ramach projektu, uczniowie z polskich i niemieckich szkół wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych z biologii i chemii (kosmetologia) oraz dodatkowo z robotyki. Zajęcia odbywały się w 16-osobowych grupach, po ośmiu uczniów z Polski i Niemiec. Uczniowie pracowali w polsko-niemieckich parach, komunikując się po niemiecku. Część zajęć oraz część dokumentacji była przygotowana w języku angielskim.

 

Plik do pobrania:

 

 

 

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/ZO/EUR/LSI/2017

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień  Stowarzyszenia Lubuska Sieć Innowacji oraz  nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie stanowiące przedmiot  niniejszego postępowania jest realizowane  w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie   PRO EUROPA VIADRINA  dla Programu Współpracy INTERRG V A  Brandenburgia – Polska   2014-2020 w ramach  Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Tytuł projektu: „Nauka bez oGRANICzeń – wspólne zajęcia laboratoryjne dla uczniów z Polski  i Niemiec“/„GRENZENLOSES lernen – Gemeinsame Laborveranstaltungen für Schüler/-innen aus Deutschland und Polen“.

 

 

Pliki do pobrania:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/ZO/EUR/LSI/2017

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień Stowarzyszenia Lubuska Sieć Innowacji oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest realizowane w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA dla Programu Współpracy INTERRG V A Brandenburgia – Polska   2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Tytuł projektu: „Nauka bez oGRANICzeń – wspólne zajęcia laboratoryjne dla uczniów z Polski i Niemiec“/„GRENZENLOSES lernen – Gemeinsame Laborveranstaltungen für Schüler/-innen aus Deutschland und Polen“.

 

Pliki do pobrania:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/ZO/EUR/LSI/2017

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień  Stowarzyszenia Lubuska Sieć Innowacji oraz  nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie stanowiące przedmiot  niniejszego postępowania jest realizowane  w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie   PRO EUROPA VIADRINA  dla Programu Współpracy INTERRG V A  Brandenburgia – Polska   2014-2020 w ramach  Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Tytuł projektu: „Nauka bez oGRANICzeń – wspólne zajęcia laboratoryjne dla uczniów z Polski  i Niemiec“/„ GRENZENLOSES lernen – Gemeinsame Laborveranstaltungen für Schüler/-innen aus Deutschland und Polen“.

 

Pliki do pobrania:

Kategoria
Business

Lubuska Sieć Innowacji to inicjatywa klastrowa Przedsiębiorców, Parków Technologicznych, Uczelni i Centrów Innowacji Województwa Lubuskiego.