Lubuska Edukacja Dualna 2.0

Kategoria
Edukacja
O tym projekcie

LED 2.0

Lubuska Sieć Innowacji to inicjatywa klastrowa Przedsiębiorców, Parków Technologicznych, Uczelni i Centrów Innowacji Województwa Lubuskiego.