Energetyka ze źródeł odnawialnych – Transfer wiedzy w Euroregionie

Kategoria
Business
O tym projekcie

Lubuska Sieć Innowacji to inicjatywa klastrowa Przedsiębiorców, Parków Technologicznych, Uczelni i Centrów Innowacji Województwa Lubuskiego.