Lubuskie.pl

Lubuskie.pl

07:38 08 Grudzień w Bez kategorii

O założeniach projektu Lubuska Edukacja Dualna 2.0., celach dla przedsiębiorców, uczelni i województwa rozmawiano dziś w urzędzie marszałkowskim. Celem działania jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Z przedstawicielami lubuskich uczelni spotkała się członek zarządu Alicja Makarska.Lubuska Sieć Innowacji to inicjatywa klastrowa Przedsiębiorców, Parków Technologicznych, Uczelni i Centrów Innowacji Województwa Lubuskiego.