Media o nas

 • rtvlubuska.pl

  ...

 • Lubuskie.pl

  Lubuska Edukacja Dualna, czyli połączenie teorii i praktyki. W ten sposób studentów chce kształcić Lubuska Sieć Innowacji. O szansach na skuteczną realizację tego pomysłu członek zarządu......

 • Lubuskie.pl

  O założeniach projektu Lubuska Edukacja Dualna 2.0., celach dla przedsiębiorców, uczelni i województwa rozmawiano dziś w urzędzie marszałkowskim. Celem działania jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w......

 • gorzow24.pl

  Nowy Kisielin. Pierwsze podsumowanie konkursów przeprowadzanych przez Urząd Marszałkowski – chodzi o RPO Lubuskie 2020 i dofinansowanie innowacyjnych projektów w firmach w regionie. Organizator: Lubuska Sieć......

 • echogorzowa.pl

  3 listopada, Park Naukowo-Technologiczny w Nowym Kisielinie – konferencja: „Lubuskie 2020 – Oś Priorytetowa I w praktyce. Transfer wiedzy = Płaszczyzna komunikacji”. Była to pierwsza próba......

Lubuska Sieć Innowacji to inicjatywa klastrowa Przedsiębiorców, Parków Technologicznych, Uczelni i Centrów Innowacji Województwa Lubuskiego.