„Bez granic: nauka – praca – życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim”

O tym projekcie

 

 

„Bez granic: nauka – praca – życie.
Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim”
rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA

 

„Grenzenlos lernen – grenzenlos arbeiten – grenzenlos leben.
Berufsorientierung im deutsch-polnischen Grenzraum”
modelhaft am Beispiel der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/ZO/EUR/LSI/2019

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest realizowane w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 / Kooperationsprogramm INTERREG VA Brandenburg – Polen 2014-2020. Tytuł projektu: Bez granic: nauka – praca – życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim – rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA / Grenzenlos lernen – grenzenlos arbeiten – grenzenlos leben. Berufsorientierung im deutsch-polnischen Grenzraum modelhaft am Beispiel der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA.

 

Pliki do pobrania:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/ZO/EUR/LSI/2019

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest realizowane w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 / Kooperationsprogramm INTERREG VA Brandenburg – Polen 2014-2020. Tytuł projektu: Bez granic: nauka – praca – życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim – rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA / Grenzenlos lernen – grenzenlos arbeiten – grenzenlos leben. Berufsorientierung im deutsch-polnischen Grenzraum modelhaft am Beispiel der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA.

 

Pliki do pobrania:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/ZO/EUR/LSI/2019

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest realizowane w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 / Kooperationsprogramm INTERREG VA Brandenburg – Polen 2014-2020. Tytuł projektu: Bez granic: nauka – praca – życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim – rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA / Grenzenlos lernen – grenzenlos arbeiten – grenzenlos leben. Berufsorientierung im deutsch-polnischen Grenzraum modelhaft am Beispiel der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA.

 

Pliki do pobrania:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/ZO/EUR/LSI/2019

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest realizowane w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 / Kooperationsprogramm INTERREG VA Brandenburg – Polen 2014-2020. Tytuł projektu: Bez granic: nauka – praca – życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim – rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA / Grenzenlos lernen – grenzenlos arbeiten – grenzenlos leben. Berufsorientierung im deutsch-polnischen Grenzraum modelhaft am Beispiel der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA.

 

Pliki do pobrania:

 

Kategoria
Business

Lubuska Sieć Innowacji to inicjatywa klastrowa Przedsiębiorców, Parków Technologicznych, Uczelni i Centrów Innowacji Województwa Lubuskiego.