Energetyka ze źródeł odnawialnych – Transfer wiedzy w Euroregionie

Energetyka ze źródeł odnawialnych – Transfer wiedzy w Euroregionie

07:37 20 Marzec w Bez kategorii

 

W dniu 21 marca 2019 roku, we Frankfurcie nad Odrą odbyły się pierwsze warsztaty w ramach projektu:

Energetyka ze źródeł odnawialnych – Transfer wiedzy w Euroregionie

 

Spotkanie było poświęcone analizie niemieckiej i polskiej polityka energetyczna w dziedzinie wytwarzania, magazynowania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w kontekście celów wyznaczonych w Unii Europejskiej na lata 2020, 2030 oraz 2050.

 

Podczas potkania Stowarzyszenia uczestniczące w Projekcie: FEWE – Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania i Rozwoju Gospodarki w Dziedzinie Energetyki Odnawialnej w Euroregionach reprezentowane przez Prezesa Davida Furmanka oraz LSI – Stowarzyszenie Lubuska Sieć Innowacji reprezentowane przez Prezesa Piotra Gramzę podpisały porozumienie o współpracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt uzyskał wsparcie Gminy Lubiszyn.

Zapraszamy kolejne Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz przedsiębiorców do udziału w przedsięwzięciu i kolejnych warsztatach

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: biuro@lubuskasiecinnowacji.pl.

 Lubuska Sieć Innowacji to inicjatywa klastrowa Przedsiębiorców, Parków Technologicznych, Uczelni i Centrów Innowacji Województwa Lubuskiego.