II Konferencja z cyklu „Biznes – Edukacja – Nauka”

II Konferencja z cyklu „Biznes – Edukacja – Nauka”

09:15 02 Czerwiec w Bez kategorii

Stowarzyszenia Lubuska Sieć Innowacji pragnie zaprosić Państwa do udziału w II konferencji z cyklu Biznes – Edukacja – Nauka, pt. Od przedszkolaka do inżyniera, czyli kto nam da skrzydła”.

IV Rewolucja przemysłowa, która stała się faktem, wymusza zupełnie nowe podejście do edukacji, szczególnie edukacji technicznej.
Z jednej strony pojawiają się wyzwania związane z coraz wyższym stopniem cyfryzacji i automatyzacji procesów. Z drugiej, przewaga naszego kraju, wynikająca z niskich kosztów pracy wyczerpała się.

Potrzeby wzrostu wydajności pracy wyzwalają coraz wyższe oczekiwania przedsiębiorstw w stosunku do nowej kadry, absolwentów średnich i wyższych szkół technicznych, tak żeby byli oni zdolni do wyszukiwania i wdrażania nowych technologii, podnoszących efektywność i jakość produkcji oraz świadczonych usług.

Jest to „być albo nie być” dla rozwoju istniejących oraz możliwości powstawania nowych firm.

Konferencja będzie próbą zaprezentowania działań, które wykorzystując dobrze funkcjonujące rozwiązania, wzbogacą je o nowe pomysły. Pozwoli na znalezienie odpowiedzi na rosnące oczekiwania przedsiębiorców,  z jednoczesnym uwzględnieniem aspiracji i ambicji uczniów i studentów.

Poprzez zaprezentowanie szeregu referatów oraz dyskusję panelową, środowiska reprezentujące biznes, edukację oraz naukę zastanowią się, czy wykorzystując już istniejący potencjał edukacyjny jesteśmy zdolni do stworzenia kompleksowej oferty edukacyjnej, która zaspokoi potrzeby pracodawców i pozwoli  im na długofalowe planowanie działalności gospodarczej w naszym regionie  w oparciu o kadrę techniczną nowej generacji.

Współorganizatorami konferencji są:

  • TPV Displays Polska Sp. z o.o.
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie
  • Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego
  • Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej AWF w Gorzowie Wlkp.
  • Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego

Patronat medialny objęła TVP3.

Konferencja odbędzie się 08/06/2017 r.  w  Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Program konferencji:

8:30     Rejestracja uczestników

9:00     Powitanie i otwarcie konferencji.

Niż demograficzny a efekt cieplarniany, czyli do czego potrzebni są inżynierowie? – Piotr Gramza, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lubuska Sieć Innowacji.

9:30     Wyrastanie z „Low cost country”, czyli jakiej kadry technicznej oczekuje nowoczesna firma produkcyjna – Tomasz Jeziorkowski, Dyrektor HR w TPV Displays Polska Sp. z o.o.

9:45     Specjalizacja i uniwersalność w małych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych – dr inż. Tomasz Warężak, Dyrektor Instytutu Nowych Technologii Inżynierii Środowiska oraz Biura Opracowań Inżynierskich ECOVERDE

10:00   Tak się zaczyna – Jak i kiedy z przedszkolaka zrobić inżyniera – Klub Młodego Wynalazcy – Dariusz Przybyłek, Prezes Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego PNP Sp. z o.o.

10:15   Czy inżynier musi mieć wykształcenie wyższe – Artur Karasiński, Wicedyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.

10.30   Pracodawca w kształceniu zawodowym jako odpowiedź na wyzwania współczesnego rynku pracy – Paweł Salamon –  Zespół Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp.

10:45   Budowanie „zawodowego ja” metodą eksperymentu i dopasowania – Tomasz Pluta – Dyrektor II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp..

11:00   Przerwa kawowa

11:30   Wszechobecna mechanika – dlaczego inżynier mechanik nie musi się bać o zatrudnienie? – dr inż. Piotr Gawłowicz – Prodziekan ds. studenckich Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

11:45   Człowiek, czyli najbardziej skomplikowane urządzenie – fizjoterapeuta i dietetyk zawodami XXI wieku – dr hab. Leszek Zguczyński, Dziekan Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej AWF w Gorzowie Wlkp.

12:00   Inżynier przyszłości – interdyscyplinarny model wyższej edukacji technicznej – dr hab. inż. Mirosław Pajor, prof. nadzw., Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie.

12.15   Inżynieria środowiska, czyli jak sprostać ekologicznym wyzwaniom XXI wieku – Dr.inż Sylwia Myszograj, Z-ca Dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska na Uniwersytecie Zielonogórskim.

12.30   Lubuska Edukacja Dualna 2.0, jak znaleźć efekt synergii pomiędzy biznesem, edukacją i nauką? – dr inż. Tomasz Warężak, Piotr Gramza.

12:45   Lubuska Edukacja Dualna – nieodzowny element EkoSystemu Innowacji – moderowana dyskusja z ekspertami i uczestnikami konferencji.

  • Wyzwania IV rewolucji przemysłowej.
  • Kto za to płaci?
  • Czego oczekują klienci systemu edukacji?.
  • Niż demograficzny – przekleństwo czy szansa?
  • Doskonalić czy budować od nowa?

14:00   Podsumowanie konferencji

14:15   LunchLubuska Sieć Innowacji to inicjatywa klastrowa Przedsiębiorców, Parków Technologicznych, Uczelni i Centrów Innowacji Województwa Lubuskiego.