echogorzowa.pl

echogorzowa.pl

18:32 03 Listopad w Bez kategorii

3 listopada, Park Naukowo-Technologiczny w Nowym Kisielinie – konferencja: „Lubuskie 2020 – Oś Priorytetowa I w praktyce. Transfer wiedzy = Płaszczyzna komunikacji”. Była to pierwsza próba podsumowania konkursów przeprowadzanych przez Urząd Marszałkowski w ramach programu RPO Lubuskie 2020 na dofinansowanie innowacyjnych projektów przygotowanych przez lubuskie firmy.Lubuska Sieć Innowacji to inicjatywa klastrowa Przedsiębiorców, Parków Technologicznych, Uczelni i Centrów Innowacji Województwa Lubuskiego.