Konferencja: „Lubuskie 2020 – Oś Priorytetowa I w praktyce Transfer wiedzy = Płaszczyzna komunikacji”

Konferencja: „Lubuskie 2020 – Oś Priorytetowa I w praktyce Transfer wiedzy = Płaszczyzna komunikacji”

12:36 25 Październik w Bez kategorii

Konferencja będzie pierwszą próbą poznania opinii przedsiębiorców, którzy składali wnioski w konkursach ogłoszonych w bieżącym roku w ramach działań Osi Priorytetowej I – Gospodarka i innowacje. Chcielibyśmy, żeby konferencja stworzyła platformę wymiany opinii pomiędzy beneficjentami środków unijnych przeznaczonych na rozwój gospodarki opartej na wiedzy w naszym regionie, Departamentem Programów Regionalnych, który ma realny wpływ na kształt konkursów, uczelniami wyższymi oraz instytucjami powołanymi do wspierania przedsiębiorców w trudnym procesie definiowania, realizacji oraz finansowania innowacyjnych projektów B+R:  parkami technologicznymi oraz centrami innowacji.

Z rozmów z przedsiębiorcami, lubuskimi centrami innowacji oraz instytucjami otoczenia biznesu wynika, że taka forma wymiany myśli będzie niezwykle cenna w kontekście planowanego ogłaszania kolejnych konkursów w ramach RPO2020. Będzie nam niezmiernie miło, jeżeli weźmiecie Państwo udział w konferencji.

Konferencja odbędzie się w Auli Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii Parku Naukowo-Technologicznym UZ w Nowym Kisielinie w dniu 3 listopada 2016 r. Początek jest planowany na godzinę 9:30.

 

Ramowy program konferencji:
9:00 Rejestracja uczestników
9:30 Przywitanie gości oraz otwarcie konferencji
9:40 Województwo Lubuskie w roku 2020 – Alicja Makarska – Wicemarszałek
Województwa Lubuskiego.
10:10 Oś I z punktu widzenia IŻ – Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych
10:40 Wnioski 1.1 I 1.5 – Studium przypadku I
11:10 Czy wystarczy jeden partner naukowy. Dlaczego w projektach badawczo
wdrożeniowych warto współpracować z kilkoma ośrodkami badawczymi?
– Instytut Autostrada Technologii i Innowacji
11:40 Przerwa kawowa
12:00 Współpraca z beneficjentami – Departament Programów Regionalnych
12:30 Wnioski 1.1 I 1.5 – Studium przypadku II
13:00 Park technologiczny jako interfejs uczelni wyższej – przykład działania Parku
Naukowo-Technologicznego UZ
13:30 Specjalizacja w parku technologicznym – jakie korzyści dla przedsiębiorstw na
przykładzie GOT PNP Sp. z o.o.
14:00 Lubuska Sieć Innowacji – EkoSystem Innowacji – Panel dyskusyjny z ekspertami oraz
uczestnikami konferencji moderowany przez Zarząd SLSI:
 współpraca nauki i biznesu,
 finansowanie projektów badawczych,
 Regionalne Inteligentne Specjalizacje,
 Kadra.
15:00 Podsumowanie konferencji

 Lubuska Sieć Innowacji to inicjatywa klastrowa Przedsiębiorców, Parków Technologicznych, Uczelni i Centrów Innowacji Województwa Lubuskiego.