Tworzymy Lubuską Sieć Innowacji!  Zapraszamy do współpracy!
consulting-520x350

Lubuska Sieć Innowacji

Lubuska Sieć Innowacji to inicjatywa klastrowa Przedsiębiorców, Parków Technologicznych, Uczelni i Centrów Innowacji Województwa Lubuskiego, której celem jest komercjalizacja innowacyjnych technologii w ramach wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych.

Tworzymy sieć powiązań pomiędzy nauką a gospodarką i odpowiadamy na realne potrzeby przedsiębiorców.

Wspólnie budujemy SILNY i INNOWACYJNY REGION.

Lubuska Sieć Innowacji to inicjatywa klastrowa Przedsiębiorców, Parków Technologicznych, Uczelni i Centrów Innowacji Województwa Lubuskiego.